ÜSTÜN ZEKALILAR VE YETENEKLILER

 

Ülkemizde özel egitim maalesef engel gruplarına ya da farklı gelisim gösteren çocuklara yönelik bir dal olarak algılanmaktadır. Üstün zekâ ve yetenekli çocuklara özel tasarlanması gereken egitim ve ögretim programlarının uygulanmaması asılması gereken çok ciddi bir engeldir.

 

Üstün zekâ ve yeteneklerin sundugu üstün potansiyelin standart örgün ögretim uygulamaları ile kısıtlanması sadece mevcut potansiyele ulasılamamasını degil; aynı zamanda baska yıkıcı etkiler de ortaya çıkarabilmektedir.

 

Üstün zekâ ve üstün yetenek arasındaki farkı bilmeyen ve aynı zamanda aralarındaki iliskiyi dogru yorumlayamayan bireyler eksik ya da yanlıs tanılar ile çocuklarımızın erken yaslarda baslaması gereken egitim plan ve programlarının sekteye ugramasını ve hatta çogu zaman hiç baslayamamasına sebebiyet verebilmektedir. Bu noktada ailelerin ya da egitimcilerin sorumlulukları elbette tüm bu bahsedilenleri kendilerinin yapması degil; konunun uzman ya da uzmanları ile isbirligi yapmalıdır.

 

Kurumumuz bu bahsettigimiz iliskiler agını sizlerin ve çocuklarımızın sorun ve ihtiyaçlarını dogru bir sekilde analiz ederek, sizlere özel tasarlanmıs çözümleri bulusturuyor ve çocugunuzun geleceginin elinden alınmadıgından emin oluyoruz.  

 

Çocuklarımıza özel çözümlerimizin yanısıra egitimcinin egitimi alanında da akademik çalısmalarımızı sürdürmekteyiz.

ÖGRENCI KOÇLUGU VE DANISMANLIGI

 

 

Güncellenmektedir.

 

 

 

ISITME KAYBI VE DESTEK EGITIM DANISMANLIGI

 

Isitme kaybı, dogustan veya sonradan olan problemler nedeniyle isitme duyarlılıgında meydana gelen azalmadır iken isitme engeli ise isitme duyarlılıgındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardıgı yetersizlikler durumudur.

 

Dogustan olan ya da yasamın ilk yıllarında baslayan isitme kayıpları bireyin konusmayı anlama, ana dilini edinme ve bilissel becerilerinin gelisimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Isitme kaybı yasayan bireyler, dili edinebilme, sesli uyaranları normal ortamlarda algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini gelistirebilmek için özel egitime ihtiyaç duymaktadır.

 

Her çocugun egitiminin kisisel özelliklerine göre tasarlanması gerektigini düsünürsek; isitme kaybı ya da engeline sahip çocukların özel egitim programlarına ihtiyacı bir zorunluluktur. Çok erken yaslarda ve hatta dogumdan hemen sonra konulabilen tanıları takiben bireyin özel egitim, aile egitimi ve destek egitim ile konusmayı algılaması ve konusmayı ögrenmesi, bu yolla iletisim kurması, isitme kaybının derecesine ve saglanan erken egitim hizmetlerinin etkinligine baglı olarak çesitli düzeylerde mümkün olabilmektedir.

 

Kurumumuzda çocugunuzun isitme kaybı derecesine ve hayatında yarattıgı engellere ve hedeflerine özel egitim programları tasarlanmakta ve uzmanlar ile akademik konsültasyon çerçevesinde çözümler ile bulusturulmaktadır.

 

GECIKMIS KONUSMA VE KONUSMA BOZUKLUKLARI

 

Konusma bozuklukları ve gecikmis konusma gibi olguların erken tanı ve tedavisi, ileride tetiklenmesi muhtemel davranıs, okuma ve ögrenme problemleri ile birlikte sosyal gelişmede ön görülemeyen sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir.

Artikülasyon sorunları, fonolojik hatalar, kekemelik gibi durumlar bireyin özellikle erken çocukluk döneminde tanı ve tedavi yoluna gidilmezse kalıcı hasarlar sadece konusma ve iletisim ile kısıtlı kalmaz ve maalesef hayatın her alanındaki kişisel gelişim seviyesini potansiyelin çok altında kalmasını saglar.

 

Çocuklarımızın mevcut potansiyel gelisme seviyelerine hayatın her alanında ulasabilmek ve o seviyeyi daha da gelistirebilmek için bireysel özelliklerine özel egitim ve ögretim programlarının ve destek unsurlarının tasarlanması oldukça önemlidir. Bahsi geçen düzensizliklere sahip gelisim gösteren çocuklarımızda ise bu süreç çok  daha kritiktir.

 

Kurumumuzda çocugunuzun konusma gelisimi ve hayatında yarattıgı engellere ve hedeflerine özel egitim programları tasarlanmakta ve uzmanlar ile akademik konsültasyon çerçevesinde çözümler ile bulusturulmaktadır.

 

OTIZM VE DIGER GELISIM BOZUKLUKLARI

 

Yaygın gelisimsel bozukluklar içerisinde sayabilecegimiz otizm, asperger sendromu, disintegratif bozukluk ve rett sendromu olagan dısı gelisim bozukluklarını sıralayabiliriz. Bu türde gelisim bozuklukları özellikle de Otizm gibi bozukluklar akademi, profesyoneller ve hatta aileler için çok ciddiye alınması gereken ve farklı disiplinlerin daimi konsültasyon içerisinde bulunması gereken bir alandır.

 

Bahsi geçen gelisim bozuklukları arasında en bilineni ve yaygın gözlemleneni otizm olup tüm bu sınıflandırmaların dısında halen daha akademinin sınıflandıramadıgı bir takım olgulardan bahsedebiliriz. 

 

Otizm bulgusuna sahip çocuklarımızın egitim planlaması kişisel özelliklerine göre tasarlanmalı ancak; Türkiye Otizm Vakfı’nın da belirttigi gibi otistik çocukların egitimi sadece okul ya da bireysel terapilerle sınırlı kalmamalı ve hayatın her alanında devam ettirilmesi gereken yirmi dört saatlik bir süreçtir. Her çocugun gelisim özelliklerinin farklı oldugunun bilincinde olarak belirtmeliyiz ki; özellikle otistik çocuklar olmak üzere gelisim bozukluguna sahip çocukların farklı özelliklerine göre hazırlanmıs “Bireysellestirilmis Egitim Programları-BEP” kullanılmalıdır.

 

Kurumumuzda çocugunuzun gelisimsel bozuklugu, gelisim seviyesi, hayatında yarattıgı engellere ve hedeflerine özel egitim programları tasarlanmakta ve uzmanlar ile akademik konsültasyon çerçevesinde çözümler ile bulusturulmaktadır.

 
  • LinkedIn Basic Black

BURSA MERKEZ: KONAK MAH. LEFKOŞE CAD. 120.SK.

                             OFİS+  KAT:1, NO:3/10   NİLÜFER/ BURSA

                                         +90 532 1116 636 (neo)

                                          info@neogroupdanismanlik.com

                            ADRESLERİMİZ VE İLETİŞİM

SEVİNÇ YILMAZ AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ

              19 Mayıs Mh. Dostluk Cd. 27/1

                       NİLÜFER / BURSA

                     +90 532 1116 636 (neo)

                      info@neogroupdanismanlik.com

ESKİŞEHİR ŞUBE: HOŞNUDİYE MAH. İSMET İNÖNÜ(2) CD. 

                               BAŞAK PAKUN RESIDENCE  14/36

                                    TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR

                 ESKİŞEHİR TELEFON:+90 532 1116 636 (neo)
                                                      +90 535 1044 127         

                                       info@neogroupdanismanlik.com