top of page
ÜSTÜNZEKALILAR

ÜSTÜN ZEKALILAR VE YETENEKLİLER

 

Ülkemizde özel egitim maalesef engel gruplarına ya da farklı gelisim gösteren çocuklara yönelik bir dal olarak algılanmaktadır. Üstün zekâ ve yetenekli çocuklara özel tasarlanması gereken egitim ve ögretim programlarının uygulanmaması asılması gereken çok ciddi bir engeldir.

 

Üstün zekâ ve yeteneklerin sundugu üstün potansiyelin standart örgün ögretim uygulamaları ile kısıtlanması sadece mevcut potansiyele ulasılamamasını degil; aynı zamanda baska yıkıcı etkiler de ortaya çıkarabilmektedir.

 

Üstün zekâ ve üstün yetenek arasındaki farkı bilmeyen ve aynı zamanda aralarındaki iliskiyi dogru yorumlayamayan bireyler eksik ya da yanlıs tanılar ile çocuklarımızın erken yaslarda baslaması gereken egitim plan ve programlarının sekteye ugramasını ve hatta çogu zaman hiç baslayamamasına sebebiyet verebilmektedir. Bu noktada ailelerin ya da egitimcilerin sorumlulukları elbette tüm bu bahsedilenleri kendilerinin yapması degil; konunun uzman ya da uzmanları ile isbirligi yapmalıdır.

 

Kurumumuz bu bahsettigimiz iliskiler agını sizlerin ve çocuklarımızın sorun ve ihtiyaçlarını dogru bir sekilde analiz ederek, sizlere özel tasarlanmıs çözümleri bulusturuyor ve çocugunuzun geleceginin elinden alınmadıgından emin oluyoruz.  

 

Çocuklarımıza özel çözümlerimizin yanısıra egitimcinin egitimi alanında da akademik çalısmalarımızı sürdürmekteyiz.

ÖGRENCI KOÇLUGU VE DANISMANLIGI

 

 

Güncellenmektedir.

 

 

ÖĞRENCİKOÇLUĞU

ISITME KAYBI VE DESTEK EGITIM DANISMANLIGI

 

İşitme kaybı, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır iken işitme engeli ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

 

Doğuştan olan ya da yasamın ilk yıllarında baslayan işitme kayıpları bireyin konuşmayı anlama, ana dilini edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. İşitme kaybı yasayan bireyler, dili edinebilme, sesli uyaranları normal ortamlarda algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini geliştirebilmek için özel eğitime ihtiyaç duymaktadır.

 

Her çocuğun eğitiminin kişisel özelliklerine göre tasarlanması gerektiğini düşünürsek; işitme kaybı ya da engeline sahip çocukların özel eğitim programlarına ihtiyacı bir zorunluluktur. Çok erken yaslarda ve hatta doğumdan hemen sonra konulabilen tanıları takiben bireyin özel eğitim, aile eğitimi ve destek eğitim ile konuşmayı algılaması ve konuşmayı öğrenmesi, bu yolla iletişim kurması, işitme kaybının derecesine ve sağlanan erken eğitim hizmetlerinin etkinliğine bağlı olarak çeşitli düzeylerde mümkün olabilmektedir.

 

Kurumumuzda çocuğunuzun işitme kaybı derecesine ve hayatında yarattığı engellere ve hedeflerine özel eğitim programları tasarlanmakta ve uzmanlar ile akademik konsültasyon çerçevesinde çözümler ile buluşturulmaktadır.

İŞİTMEKAYBI

GECIKMIS KONUSMA VE KONUSMA BOZUKLUKLARI

 

Konuşma bozuklukları ve gecikmiş konuşma gibi olguların erken tanı ve tedavisi, ileride tetiklenmesi muhtemel davranış okuma ve öğrenme problemleri ile birlikte sosyal gelişmede ön görülemeyen sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir.

Artikülasyon sorunları, fonolojik hatalar, kekemelik gibi durumlar bireyin özellikle erken çocukluk döneminde tanı ve tedavi yoluna gidilmezse kalıcı hasarlar sadece konuşma ve iletişim ile kısıtlı kalmaz ve maalesef hayatın her alanındaki kişisel gelişim seviyesini potansiyelin çok altında kalmasını sağlar.

 

Çocuklarımızın mevcut potansiyel gelişme seviyelerine hayatın her alanında ulaşabilmek ve o seviyeyi daha da geliştirebilmek için bireysel özelliklerine özel eğitim ve öğretim programlarının ve destek unsurlarının tasarlanması oldukça önemlidir. Bahsi geçen düzensizliklere sahip gelişim gösteren çocuklarımızda ise bu süreç çok  daha kritiktir.

 

Kurumumuzda çocuğunuzun konuşma gelişimi ve hayatında yarattığı engellere ve hedeflerine özel eğitim programları tasarlanmakta ve uzmanlar ile akademik konsültasyon çerçevesinde çözümler ile buluşturulmaktadır.

KONUŞMABOZUKLUĞU

OTİZM VE DİĞER GELİŞİM BOZUKLUKLARI

 

Yaygın gelisimsel bozukluklar içerisinde sayabilecegimiz otizm, asperger sendromu, disintegratif bozukluk ve rett sendromu olagan dısı gelisim bozukluklarını sıralayabiliriz. Bu türde gelisim bozuklukları özellikle de Otizm gibi bozukluklar akademi, profesyoneller ve hatta aileler için çok ciddiye alınması gereken ve farklı disiplinlerin daimi konsültasyon içerisinde bulunması gereken bir alandır.

 

Bahsi geçen gelisim bozuklukları arasında en bilineni ve yaygın gözlemleneni otizm olup tüm bu sınıflandırmaların dısında halen daha akademinin sınıflandıramadıgı bir takım olgulardan bahsedebiliriz. 

 

Otizm bulgusuna sahip çocuklarımızın egitim planlaması kişisel özelliklerine göre tasarlanmalı ancak; Türkiye Otizm Vakfı’nın da belirttigi gibi otistik çocukların egitimi sadece okul ya da bireysel terapilerle sınırlı kalmamalı ve hayatın her alanında devam ettirilmesi gereken yirmi dört saatlik bir süreçtir. Her çocugun gelisim özelliklerinin farklı oldugunun bilincinde olarak belirtmeliyiz ki; özellikle otistik çocuklar olmak üzere gelisim bozukluguna sahip çocukların farklı özelliklerine göre hazırlanmıs “Bireysellestirilmis Egitim Programları-BEP” kullanılmalıdır.

 

Kurumumuzda çocugunuzun gelisimsel bozuklugu, gelisim seviyesi, hayatında yarattıgı engellere ve hedeflerine özel egitim programları tasarlanmakta ve uzmanlar ile akademik konsültasyon çerçevesinde çözümler ile bulusturulmaktadır.

OTİZM
  • LinkedIn Basic Black

ADRESLERİMİZ VE İLETİŞİM

BURSA MERKEZ

ÖZEL SEVİNÇ YILMAZ AİLE DANIŞMA MERKEZİ

19 MAYIS MAH. DOSTLUK CAD. 27/1

NİLÜFER / BURSA

ESKİŞEHİR ŞUBE

ÖZEL SEVİNÇ YILMAZ AİLE DANIŞMA MERKEZİ

ERTUĞRULGAZİ MH. DAMLALAR SK. ZENO İŞ MERKEZİ NO:28/8 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

+90 532 1116 636 (neo)

info@neogroupdanismanlik.com

bottom of page