top of page
SEVİNÇ YILMAZ AİLE DANIŞMANLIĞI
 
Aile Danışmanlığı Nedir?
Toplumun temel yapı taşı olarak tanımladığımız aile, iletişimsizliğin gölgesinde ciddi sorunların odağı haline gelirken; geleceğimizin teminatı çocuklarımız da bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir.
Aile küçültülmüş toplumdur. Aile yapısını sağlam kurmuş ve huzuru yakalamış toplumlar tarih boyunca uzun yaşamışlardır. Aile içi iletişimini sağlıklı kuran aileler de , mutluluğu yakalamış ve huzurlu olmuşlardır. Aile danışmanlığı sorunları olan ya da sorunlarla baş edemeyen aileler için oldukça önemlidir. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır. Aile danışmanlığında bireyler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

19 Mayıs Mh. Dostluk Cd. 27/1 Nilüfer/BURSA

Aile Danışmanı'nın Yapabileceği Çalışmalar Nelerdir?
 
  • Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
  • Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
  • Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
  • Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
  • Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
  • Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
  • Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
  • Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
  • Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

NEO GROUP CONSULTANCY HİZMETLERİMİZ

Neo Group Consultancy ailesi olarak amacımız, etik ilkelere aykırı olmaksızın danışanlarımıza en iyi hizmeti vermek ve en yüksek faydayı sağlamaktır. 

OYUN TERAPİSİ ​
DİKKAT VE ZEKA ÖLÇÜMLERİ
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
AİLE DANIŞMANLIĞI
Mutlu çocuk

Çocukların ruhsal sıkıntılarını giderme amacı güderek oyun ile oyun seans odasında uygulanan terapi yöntemidir. Çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmeleri için gerekli oyun odası ve oyuncakları temin edilmektedir. Bu terapi yöntemi ile çocukların bilişsel ve sosyal becerileri, duygu ve düşünceleri ön plana çıkmaktadır.

boyama Çocuklar

Dikkat ve Zeka ölçümleri, geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış test uygulama belgeleri ve materyalleri ile ayırıcı yaş gruplarına uygulanan dikkat ölçümü, zeka (IQ) ölçümüdür. 

  Bu ölçümler ile çocukların akademik ve sosyal yaşamda becerileri geliştirilmeye yönelik çalışma ve terapi yöntemleri belirlenmektedir. 

Okulu'nda Çocuk Öğrenme Numaraları

Bireylerin bilgiyi depolama, alma ve işlemleme yönünde zorluk çekmesi sonucu dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanmasıdır.

Çocuklarda çoğunluk olmasının yanı sıra yetişkinlerde de öğrenme güçlüğüne rastlanmaktadır. 

Keys alma

Aile danışmanlığında çiftler arasında veya bireysel olarak yaşanan sorunlara farklı bir bakış açısı sunan, sorunların çözülebilmeleri için kişilerin daha kaliteli ve sağlıklı iletişim kurmalarını sağlayan, uzman kişiler tarafından uygulanan danışmanlık birimidir. 

BİREYSEL TERAPİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE RUH SAĞLIĞI
YETİŞKİN GRUP TERAPİSİ
DİKKAT VE ZEKA GELİŞTİRME

Bireysel terapi, danışan ile Psikolojik Danışman arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahale süreçleri gerektiren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve terapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.

Rehberlik
Konuşma Terapisi Çocuk

Çocuk ve ergenlerin ruh sağlığının değerlendirilmesi, koruyucu önlemlerin alınması, tanılarına yönelik terapinin planlanması gibi alanlarla ilgilenen bir danışmanlık dalıdır.

Çocukların bebeklikten ergenliğine kadar  getirişimiz uzun ve kimi zaman da çetin bir yolculuktur. Bu süreç terapist ve aile ile birlikte el ele verilerek aşılmaktadır.

ÇOCUK GRUP TERAPİSİ
Çalışma Grubu
Çocuk Sanat Etkinliği Doing

Grup terapisi; psikolojik danışman  eşliğinde  danışanların kendilerininkine benzer sıkıntıları yaşayan diğer danışanlarla beraber, belirli bir amaca yönelik olarak çalışmalarını içerir. Bireysel terapinin grup hali denilebilir.  Grubun kuruluş şekline ve amaçlarına göre çocuklar, ergenler ve yetişkinler için kullanılmaktadır.

Dikkat ve zeka ölçümü sonucu çoğunlukla çocuklarda uygulanan dikkat güçlendirme programları, mental ilerleme programları ile gerçekleştirilen terapi sürecidir. Dikkat toplama güçlüğü gibi rahatsızlıklarda dikkat odaklı zihnsel egzersiz çalışmaları yapılmaktadır. Örneğin matematik  problemi ile dikkat güçlendirme sağlanamayan çocuklarda ilgilerini çekecek oyun ve egzersizlerle mental olarak gelişim sağlanmaktadır.  

SINAV KAYGISI
ROBOTİK KODLAMA
BAĞIMLILIK
Çocuk Etkinliği

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen, çocukların öfke ve saldırganlık duygularını, yetersizliklerini, başarısızlıklarını, inançlarını, ön yargılarını ortaya koyan terapi ve çalışma yöntemidir. Genelde aynı yaş ve aynı tanıyı taşıyan çocuklardan oluşan gruptur.Üye sayısı en az 2 en çok 6' dır.  Yaşa göre dağılımı ise 6,7,8  ve  8,9,10 yaş olabilmektedir.

 

Araştırma ve Yazma

  Sınav kaygısı ileri derece kaygı rahatsızlığı ve kaygı seviyesinin zamanla artmasıdır. Öğrenilen bilginin sınav sırasında engellenerek kullanılamaması, başarının düşmesine neden olmaktadır. Sınava yönelik başarısız olma korkusunun strese yol açması sonucunda ortaya çıkan, fiziksel belirtilerle kendini gösteren,  kontrol edilemeyen kaygı bireylerin hayatlarını olumsuz etkilemektedir. 

Psikolog at Çocuk

Robotik kodlama ile çocuklar küçük yaşlarda kodlama eğitimini alırlar ve gelişimleri olumlu etkilenir. Çocuklar için robotik kodlamada 10 yaşa kadar oyuncak ve özel mataryel kullanılmaktadır. Bu yaş sonrası kodlama yeteneği kazandırılmakta, programlama dilleri oluşturulmaktadır. Çocukların bilgiyi alması, işlemlemesi ve çıktı olarak üretimini sağlıklı iletişim yöntemiyle aktarmasını sağlamaktadır. 

 Bir kişiye, varlığa, nesneye duyulan, karşı konulamaz istek ve dürtüler bağımlılığı oluşturmaktadır. Bağımlılık çeşitleri vardır,insana, hayvana, nesneye vs. Bunlardan en önemlisi ise maddeye (sigara, alkol, hap ve benzeri )  karşı duyulan bağımlılıktır. Maddenin karşıladığı etkiyi elde etmek için oluşan sürecin ve madde alımı sonrası  sürecin sonunda meydana gelen bedensel, sosyal, ruhsal zedelenmeye karşı baş etme yöntemleri geliştirilmektedir. Aile bireyleri ve danışanla iş birliği sağlanmaktadır.

Reçeteli ilaçlar
bottom of page