top of page

Proud solution partner of

Model United Nations Conferences

More than ever before in human history,

we share a common destiny.

We can master it only if we face it together. And that, my friends, is why we have the United Nations.

-Kofi Annan

 


 

Model Birleşmiş Milletler Nedir?

 

“Model UN” veya “MUN” olarak da anılan Model Birleşmiş Milletler, katılımcıların gerek Birleşmiş Milletler gündemi ve diplomasisi, gerekse güncel olay ve başlıklar hakkında bilgisinin arttırılmasını amaçlayan bir akademik simülasyondur.

 

Katılımcılar,  Güvenlik Konseyi veya Genel Kurulu gibi Birleşmiş Milletler organlarından birinin simüle edilmiş bir seansında ülkelerini yahut Uluslararası kuruluşlarını temsil eden diplomatların rolünü üstlenirler. Katılımcılar, ülkeler hakkında araştırma yapar, küresel ölçekteki sorunları inceler, bu sorunların olası çözümleri hakkında diğer katılımcılar ile diplomasi yürüterek müzakerelere katılırlar.

 

MUN konferansları katılımcılara sosyal yetenekleri ile karar alma yetilerini geliştirme imkanı sunmaktadır. Konferanslar esnasında, katılımcılar ülkelerini temsil ederken topluluk karşısında konuşma, grup içi iletişim, politik araştırma ve analiz, aktif dinleme, başarılı müzakere, çatışma çözme, not alma ve teknik metin hazırlama gibi çok çeşitli yeteneklerini sergileme ve geliştirme olanağı bulurlar.

 

MUN konferansları Birleşmiş Milletler sisteminin bir simülasyonu olarak aşağıdaki komitelere sahip olabilir:

 

BM Genel Kurulu | Güvenlik Konsey | Uluslararası Para Fonu | BM Kalkınma Programı | Ekonomik ve Sosyal Konseyi | Uluslararası Ceza Mahkemesi | BM Çocuk Fonu | BM Çevre Programı | İnsan Hakları Konseyi | BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü | Silahsızlanma Komitesi | BM Mülteciler Yüksek Komiserliği |Dünya Gıda Programı | Dünya Sağlık Örgütü | Dünya Ticaret Örgütü 

 

Bazı MUN konferanslarında, bunların haricinde aşağıdaki bazı hükümetlerarası organizasyonlar da yer alabilmektedir:

 

Avrupa Birliği | Afrika Birliği | Arap Birliği | NATO | İslami İşbirliği Teşkilatı | Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu

 

Konferans yapısı ve sağladığı faydalar göz önünede bulundurulduğunda ayrıca yüksek kapasiteli akademik ekipler tarafından aşağıdaki gibi farklı kurul ve komiteler de canlandırılabilmektedir.

 

Google Inc. Yönetim Kurulu | 2030 Güvenlik Konseyi | Olimpiyat Komitesi | FIFA Yönetim Kurulu | 1991 Güvenlik Konseyi | Versailles Antlaşması

 

Bazı MUN komiteleri “Kriz Komitesi” olarak adlandırılan yapıda olabilmektedir. Bu komiteler sadece belirlenmiş konular üzerinde tartışmakla kalmayıp, bazı “kriz konuları” üzerinde olayların anlık gelişimlerine göre karar almakta ve süreci ilerletmektedirler. Krizler ve simüle edilen olayların gelişimi, “Kriz Ekibi” olarak adlandırılan organizatörlerce yönlendirilmekte; bu ekip bu tür komitelerin işleyişi bakımından katalizör görevi görmektedir. Ekip, komitenin ilgilenmesi gereken krizin ilerleyişi hakkında sürekli olarak komiteye bilgi aktarmakta, buna ek olarak bazı katılımcıların bireysel düzeyle kararlar alarak krizi yönlendirmesine olanak vermektedir. Kriz Komiteleri, genç katılımcıların stres altında, sürekli değişen bir atmosferde çalışabilme ve kriz yönetimi alanlarında nitelik kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Kriz Komiteleri bir “BM Güvenlik Konseyi” simülasyonu olarak kurulabileceği gibi, her çeşit komitenin bir-iki seans boyunca Kriz Komitesi gibi çalışabilmesi de sağlanabilmektedir.

 

MUN'nin Tarihsel Gelişimi

 

Birleşmiş Milletler'in 1945 yılında kurulmasından sadece bir yıl sonra Harvard Üniversitesi bünyesinde ilk MUN toplantısı gerçekleştirilmiştir. MUN'in ilk günlerinde, katılımcılar ABD'nin saygın kolej ve üniversitelerinin öğrencilerinden oluşmakta ve bu katılımcılar çok az sayıda konferansta bir araya gelebilmekteydi. Fakat günümüze kadar MUN camiası büyük bir gelişim göstermiş, dünya çapında sayısız sınıf, kulüp ve konferansın faaliyet alanı olmuştur. İlkokul düzeyinden doktora öğrencilerine kadar her yaştan gencin Uluslararası farkındalığının arttırılmasında birincil öneme sahip olması bir yana, günümüzde MUN mezunlar ve hatta profesörler arasında bile gerçekleştirilir olmuştur. 48 ülkede 400'den fazla MUN konferansı yapılmakta olduğu, ve bu konferansların kalitesi göz önünde alındığında, MUN'in gerek politik dünyanın, gerekse iş dünyasının gelecekteki liderlerini yetiştirdiği açıkça görülecektir.

 

 

MUN Delege Eğitimi

 

Konferansın yapısından da anlaşılabileceği üzere katılımcı delegelerin eğitim, gelişim ve hazırlık aşamaları son derece önemlidir. Bu noktada doğru eğitimciler ile doğru eğitim metodlarının birlikteliği başarıyı getirecektir.

 

Genellikle daha eğitim süreci başlamadan yapılan en belirgin yanlışlardan biri olarak konferanslara katılım sağlayacak öğrencilerin seçim aşaması verilebilir. Unutulmamalıdır ki temel yabancı dil becerilerinin gerekli olmasıyla beraber İngilizce yeterliliğine göre yapılacak sıralamalar son derece yanıltıcı sonuçlar ortaya koyacaktır. MUN konferanslarının yabancı dil gerektirdiği kadar, yabancı dil geliştirici konferanslardır.

 

Konferans esnasında tartışılacak konular hakkında kapsamlı ancak basitleştirilmiş hukuki ve diplomatik içerikli eğitimler sunularak delegelerin konuşma içerikleri çok üst düzey bir seviyeye çıkartılabilmektedir. İletişim becerileri yüksek öğrencilere akademik disiplin verilerek, ya da akademik becerileri yüksek öğrencilerin iletişim becerileri geliştirilerek farklı profillerde lider delegeler yetiştirilebilmektedir. 

 

Öğrencilere ve velilere yönelik yapılacak doğru bilgilendirme ve yönlendirme sonucunda belki de hiç beklemediğiniz öğrenciler en çarpıcı başarı hikayelerinin kahramanları olacaktır. 

 

Öğrencilerinizin uzmanlarımızca hazırlanmış özel eğitim programları sonucunda hazırlanması, geliştirilmesi ve seçilmesi kurumunuz öğrencilerinin başarısını sağlayacaktır ve çok hızlı bir şekilde konferanslarda alınacak ödüller gibi gözle görünür çıktılar sağlayacaktır. Kurumunuz öğrencilerinin uluslararası bir konferansta üniversiteli rakiplerini egale ederek ödül alması hem velileriniz hem de diğer kurumlar arasında büyük bir başarı olarak algılanacaktır. 

 

 

 

Kurumunuza Özel Konferans Organizasyonu

 

Kurumunuza özel, istediğiniz boyutta ve ölçekte konferansınızı yapmak için lütfen iletişime geçiniz.

 

 

 

 

 

Kurumunuza Özel Konferans Organizasyonu

 

ODTU Eurosima konferansı ile kurumunuzda gerçekleştirilecek ortak bir konferans dahil olmak üzere ortaklık imkanları için lütfen iletişime geçiniz.

 

MUN Nedir?
Delege Eğitimi
Kurumunuza Özel Konferans
Odtü işbirliği
  • LinkedIn Basic Black

ADRESLERİMİZ VE İLETİŞİM

BURSA MERKEZ

ÖZEL SEVİNÇ YILMAZ AİLE DANIŞMA MERKEZİ

19 MAYIS MAH. DOSTLUK CAD. 27/1

NİLÜFER / BURSA

ESKİŞEHİR ŞUBE

ÖZEL SEVİNÇ YILMAZ AİLE DANIŞMA MERKEZİ

ERTUĞRULGAZİ MH. DAMLALAR SK. ZENO İŞ MERKEZİ NO:28/8 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

+90 532 1116 636 (neo)

info@neogroupdanismanlik.com

bottom of page