top of page

NEO GROUP CONSULTANCY HİZMETLERİMİZ

Neo Group Consultancy ailesi olarak amacımız, etik ilkelere aykırı olmaksızın danışanlarımıza en iyi hizmeti vermek ve en yüksek faydayı sağlamaktır. 

OYUN TERAPİSİ ​
Mutlu çocuk

Çocukların ruhsal sıkıntılarını giderme amacı güderek oyun ile oyun seans odasında uygulanan terapi yöntemidir. Çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmeleri için gerekli oyun odası ve oyuncakları temin edilmektedir. Bu terapi yöntemi ile çocukların bilişsel ve sosyal becerileri, duygu ve düşünceleri ön plana çıkmaktadır.

BİREYSEL TERAPİ
Rehberlik

Bireysel terapi, danışan ile Psikolojik Danışman arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahale süreçleri gerektiren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve terapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.

DİKKAT VE ZEKA ÖLÇÜMLERİ
boyama Çocuklar

Dikkat ve Zeka ölçümleri, geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış test uygulama belgeleri ve materyalleri ile ayırıcı yaş gruplarına uygulanan dikkat ölçümü, zeka (IQ) ölçümüdür. 

  Bu ölçümler ile çocukların akademik ve sosyal yaşamda becerileri geliştirilmeye yönelik çalışma ve terapi yöntemleri belirlenmektedir. 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE RUH SAĞLIĞI
Konuşma Terapisi Çocuk

Çocuk ve ergenlerin ruh sağlığının değerlendirilmesi, koruyucu önlemlerin alınması, tanılarına yönelik terapinin planlanması gibi alanlarla ilgilenen bir danışmanlık dalıdır. Çocukların bebeklikten ergenliğine kadar  getirişimiz uzun ve kimi zaman da çetin bir yolculuktur. Bu süreç terapist ve aile ile birlikte el ele verilerek aşılmaktadır.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
Okulu'nda Çocuk Öğrenme Numaraları

Bireylerin bilgiyi depolama, alma ve işlemleme yönünde zorluk çekmesi sonucu dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanmasıdır.

Çocuklarda çoğunluk olmasının yanı sıra yetişkinlerde de öğrenme güçlüğüne rastlanmaktadır. 

YETİŞKİN GRUP TERAPİSİ
Çalışma Grubu

Grup terapisi; psikolojik danışman  eşliğinde  danışanların kendilerininkine benzer sıkıntıları yaşayan diğer danışanlarla beraber, belirli bir amaca yönelik olarak çalışmalarını içerir. Bireysel terapinin grup hali denilebilir.  Grubun kuruluş şekline ve amaçlarına göre çocuklar, ergenler ve yetişkinler için kullanılmaktadır.

AİLE DANIŞMANLIĞI
Keys alma

Aile danışmanlığında çiftler arasında veya bireysel olarak yaşanan sorunlara farklı bir bakış açısı sunan, sorunların çözülebilmeleri için kişilerin daha kaliteli ve sağlıklı iletişim kurmalarını sağlayan, uzman kişiler tarafından uygulanan danışmanlık birimidir. 

DİKKAT VE ZEKA GELİŞTİRME
Çocuk Sanat Etkinliği Doing

Dikkat ve zeka ölçümü sonucu çoğunlukla çocuklarda uygulanan dikkat güçlendirme programları, mental ilerleme programları ile gerçekleştirilen terapi sürecidir. Dikkat toplama güçlüğü gibi rahatsızlıklarda dikkat odaklı zihnsel egzersiz çalışmaları yapılmaktadır. Örneğin matematik  problemi ile dikkat güçlendirme sağlanamayan çocuklarda ilgilerini çekecek oyun ve egzersizlerle mental olarak gelişim sağlanmaktadır.  

ÇOCUK GRUP TERAPİSİ
Çocuk Etkinliği

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen, çocukların öfke ve saldırganlık duygularını, yetersizliklerini, başarısızlıklarını, inançlarını, ön yargılarını ortaya koyan terapi ve çalışma yöntemidir. Genelde aynı yaş ve aynı tanıyı taşıyan çocuklardan oluşan gruptur.Üye sayısı en az 2 en çok 6' dır.  Yaşa göre dağılımı ise 6,7,8  ve  8,9,10 yaş olabilmektedir.

 

SINAV KAYGISI
Araştırma ve Yazma

  Sınav kaygısı ileri derece kaygı rahatsızlığı ve kaygı seviyesinin zamanla artmasıdır. Öğrenilen bilginin sınav sırasında engellenerek kullanılamaması, başarının düşmesine neden olmaktadır. Sınava yönelik başarısız olma korkusunun strese yol açması sonucunda ortaya çıkan, fiziksel belirtilerle kendini gösteren,  kontrol edilemeyen kaygı bireylerin hayatlarını olumsuz etkilemektedir. 

ROBOTİK KODLAMA
Psikolog at Çocuk

Robotik kodlama ile çocuklar küçük yaşlarda kodlama eğitimini alırlar ve gelişimleri olumlu etkilenir. Çocuklar için robotik kodlamada 10 yaşa kadar oyuncak ve özel mataryel kullanılmaktadır. Bu yaş sonrası kodlama yeteneği kazandırılmakta, programlama dilleri oluşturulmaktadır. Çocukların bilgiyi alması, işlemlemesi ve çıktı olarak üretimini sağlıklı iletişim yöntemiyle aktarmasını sağlamaktadır. 

BAĞIMLILIK
Reçeteli ilaçlar

 Bir kişiye, varlığa, nesneye duyulan, karşı konulamaz istek ve dürtüler bağımlılığı oluşturmaktadır. Bağımlılık çeşitleri vardır,insana, hayvana, nesneye vs. Bunlardan en önemlisi ise maddeye (sigara, alkol, hap ve benzeri )  karşı duyulan bağımlılıktır. Maddenin karşıladığı etkiyi elde etmek için oluşan sürecin ve madde alımı sonrası  sürecin sonunda meydana gelen bedensel, sosyal, ruhsal zedelenmeye karşı baş etme yöntemleri geliştirilmektedir. Aile bireyleri ve danışanla iş birliği sağlanmaktadır.

bottom of page